Graduális

A graduális oktatás szerves részét képezi a IV. éves orvostanhallgatóknak oktatott urológia tantárgy. A nyolc hetes elméleti képzés során a hallgatók betekintést nyernek az urológia témaköreibe, megismerkednek a különböző urológiai kórképekkel, azok diagnosztikájával és kezelésével. Műtői közvetítések, digitális bemutatók, a használt eszközök bemutatása, kipróbálása teszi színessé és emlékezetessé a szemináriumokat. Az elméleti képzés után az érdeklődő hallgatók két hetes intenzív klinikai gyakorlat során mélyíthetik el a megszerzett elméleti ismereteiket a klinika mindennapjaiba való bekapcsolódással. Az ambulancián a járóbeteg ellátással, az osztályos viziteken a betegek ápolásával, a műtéteken való aktív részvétellel a speciális technikai lépésekkel ismerkedhetnek meg.

A Klinikánk által szervezett kötelezően és szabadon választható kurzusok is igen népszerűek a hallgatók körében.

 

Hallgatók oktatása